Haematology


Treatment

ACUTE ANEMIA | BONE PAIN | MALIGNANT HAEMATOLOGY | LYMPHOMA | NECK NODES | ACUTE LEUKAEMIA | MULTIPLE MYELOMA | CHEMOTHERAPY | BONE MARROW STUDY | BLOOD TRANSMISSION.

Facilities